logo_up

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hastalık hafif, orta ve şiddetli olabilir. Ulusal Psoriasis Vakfı tarafından yapılan değerlendirmeye göre, vücudun %3’ünden azı tutulduğunda hafif, %3-10’u etkilendiğinde orta ve %10’undan fazlası şiddetli olarak nitelendirilmektedir. 1,2

Sedef hastalığını tetikleyen etkenler kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Stres, deride yaralanma, bazı tür enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar alevlenmeye yol açabilir.3

Sedef hastalığı vücudun her yerinde görülebilir, ancak semptomlar en sık dizlerde, dirseklerde ve göğüste görülür.4

Sedef hastalığı deride beliren kronik bir bağışıklık hastalığıdır. Sedef hastalarının 0’unda eklemleri ve deriyi tutan psöriyatik artrit görülür.5

Evet. Kuru hava,  daha az güneş görmek ve soğuk hava kış mevsiminde sedef hastalığının alevlenmesine katkıda bulunabilir.6

Sedef hastalığı her yaşta gelişebilir, ancak semptomlar en çok genç yetişkinlikle 35 yaş arasında ortaya çıkar.1

Sedef hastalığı olan insanların yaklaşık 3’te biri bir akrabasında da bu hastalıktan olduğunu bildirmektedir. Kendi genetik geçmişinizle ilgili doktorunuzla görüşünüz.7

PsA hastalarının %85'inde önce sedef semptomları belirir.5

Halen tümüyle iyileştirilmesi mümkün olmamakla birlikte hastalığın yönetiminde çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Hem genetik, hem çevresel etkenler PsA gelişimiyle bağlantılı görülmektedir. Tıpkı sedef hastalığı gibi burada da bağışıklık sistemi önemli bir rol oynamaktadır.8

Sedef hastalığı kadın ve erkekleri hemen hemen eşit oranda etkilemektedir. 1

Evet. Sedef Hastaları Dayanışma Derneği, sedef hastalarının dayanışmalarının gerekliliği ve istekleri üzerine, kamu yararına çalışan, sedef hastaları ve yakınlarından oluşan ve kar amacı gütmeyen, uluslararası organizasyonlara katılarak Türkiye’deki hastaları temsil etmek, hastalıkları ile ilgili sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet göstererek hastayı hastalığı hakkında eğitmek, toplumu bilinçlendirmek, hasta haklarını korumak, sedef (psoriasis) ile ilgili bilimsel kongreler yapmak, sedef ile ilgili sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Daha fazla bilgi için: www.psoriasis.org.tr

Referanslar

  1. 1- National Psoriasis Foundation; About Psoriasis: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis (erişim tarihi 29.06.2015)
  2. 2- Psoriasis Speaks; Psoriasis Severity: https://www.psoriasis.com/psoriasis-severity (erişim tarihi 29.06.2015)
  3. 3- Psoriasis Speaks; Psoriasis Causes: https://www.psoriasis.com/psoriasis-causes (erişim tarihi: 29.06.2015)
  4. 4- Psoriasis Speaks; Psoriasis Symptoms: https://www.psoriasis.com/psoriasis-symptoms (erişim tarihi: 29.06.2015)
  5. 5- National Psoriasis Foundation ; About Psoriatic Arthritis: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis (erişim tarihi:29.06.2015)
  6. 6- National Psoriasis Foundation; Frequently Ased Questions: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis/faqs/weather (erişim tarihi 29.06.2015)
  7. 7- Psoriasis Speaks; Psoriasis and joint pain: https://www.psoriasis.com/psoriatic-arthritis (erişim tarihi 29.06.2015)
  8. 8- Mayoclinic; Psoriatic Arthritis Causes: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriatic-arthritis/basics/causes/con-20015006 (erişim tarihi 29.06.2015)